VERBİS Süre Uzatımı hk.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veri sorumlularının sicile kayıt (VERBİS) yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.