Amacı

Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile faaliyetini sürdüren, metal, otomotiv, makine sektörünün tamamında, yapı sanatları sektöründe ise çalışma alanımıza giren mesleklerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar odalarının mesleki en üst kuruluşu olan Federasyonumuz, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Federasyonumuzun ülke genelinde kayıtlı 278 meslek odası ile birlikte 180.000′den fazla esnaf ve sanatkâr üyesi bulunmaktadır.

Kendisine bağlı odaların ve  üyelerinin mesleki yönden ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerinin temini yanında birçok özel ve genel sorunlarıyla da ilgilenen federasyonumuz metal, otomotiv, makine ve yapı sanatları sektörleri içinde bulunan ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki toplam 33 meslek dalında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların mesleki en üst kuruluşudur. Büyük bir bölümü imalat işiyle uğraşan üyelerimiz bu konumlarıyla ülkemiz katma değer ve istihdamına büyük oranlarda katkıda bulunmaktadırlar.