TASLAK MESLEK KOLLARI VE NACE FAALİYET KODLARI

TASLAK MESLEK KOLLARI VE NACE FAALİYET KODLARI

Bilindiği üzere Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 nolu kararı 21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren kararın 1. maddesi ile “Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları” tespit edilmiş, 3. maddesi ile de esnaf ve sanatkarların kullanabilecekleri TUİK tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından kararın yayımlanmasını takip eden 6 ay içerisinde belirlenmiştir.

Tespit edilen “Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları” ve bu meslek kolları altında sınıflandırılan “NACE Faaliyet Kodları” na göre yapılan üye kayıtları tüm teşkilatımızda olduğu gibi Federasyonumuza bağlı odalarda da sorunlara sebebiyet vermiştir.

Yaşanan sorunların çözüme kavuşması amacıyla Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü nezdinde birçok kez Federasyonumuzca girişimler de bulunulmuş, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 nolu kararının iptali için Danıştay 16 Haziran 2016 tarihinde dava açılmış ve 15.12.2016 tarihinde Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğüne talep yazımız iletilmiştir. Ayrıca Federasyonumuz tarafından ayrı bölgelerden seçilen Demirci ve Sıhhi Tesisatçı odalarımıza sektörlerde yaşanan sorunları Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğüne iletmeleri amacıyla bilgi notları gönderilmiş, 2017 yılı Ekim ayı içerisinde Odalarımız talep yazılarını Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğüne göndermişlerdir.

Yine bu zaman zarfında Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, sıkıntılar ve “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” nda yapılması gereken revizyonlar yetkililere iletilmiştir. Nihayet, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünce “Taslak Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kolları” yayınlanmış, yayınlanan Taslak Meslek Kollarında sektörümüz “Metal, Oto, Makine” olarak adlandırılmıştır. Yapı Sanatları altında yer alan ve Federasyonumuzu ilgilendiren “Sıhhi Tesisatçılık” mesleği başta olmak üzere diğer meslekler “Metal, Oto, Makine” sektörü altında sınıflandırılmıştır. Ayrıca bünyesinde “Oto Sanatkarlarını” barındıran “Madeni Eşya” unvanlı odalarımızın üye kaybı sorununa çözüm olması amacıyla “Otomotiv” sektörünü ilgilendiren meslekler “Metal” sektörüyle birleştirilmiştir.

Taslak Meslek Kolları ve bu meslekler altında sınıflandırılan NACE faaliyet kodları aşağıda yer almakta olup, taslağın incelenerek görüş ve önerilerinizin ivedilikle Federasyonumuza iletilmesini rica ederiz.

TASLAK MESLEK KOLLARI VE NACE FAALİYET KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

 

ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KONU İLE İLGİLİ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ…

 

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUN KONU İLE İLGİLİ 2018/95 SAYILI GENELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.