Sigorta Şirketleri hk.

Sigorta şirketlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 57. maddesine aykırı olarak kendi anlaşmalı servislerine ödeme yapmaya devam etmeleri ve esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermeleri sebebiyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurumu, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde Federasyonumuzca girişimde bulunulmuştur.