Motor Yağı Değişimi Yapan Esnaf ve Sanatkarlar hk.

Federasyonumuz tarafından yapılan girişimler sonucunda motor yağı değişimi yapan esnaf ve sanatkârlarımızın izin belgesi almaları ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları ile ilgili yükümlülükleri 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince 01.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.