Motor Yağı Değişim Noktası

Motor Yağı Değişim Noktası hk.

Federasyonumuza bağlı meslek odalarına kayıtlı yağ değişimi yapan esnaf ve sanatkârlarımızın Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesinin alımı aşamasında Çevre İl Müdürlüklerince farklı uygulamalar yapılması sebebiyle yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Federasyonumuz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimler neticesinde belge düzenlenmesi aşamasında mali sorumluluk sigortası ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı sorgulanmamasına ilişkin Bakanlık tarafından Çevre İl Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmış olup 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesine (MoYDeN) ilişkin süre 6 ay ertelenerek 01/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.