Kuyumculuk Yetki Belgesi

Kuyum Ticareti Yetki Belgesi alınması yükümlülüğünün 30.06.2022 tarihine uzatılması hususunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.