Kuyum Ticareti

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

FEDERASYONUMUZ TARAFINDAN YAPILAN GİRİŞİMLER NETİCESİNDE KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 30.06.2022 TARİHİNE UZATILMIŞ OLUP 30.06.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN YETKİ BAŞVURULARINDA USTALIK BELGESİ ŞARTI ARANMAYACAĞI VE USTALIK BELGESİ ŞARTININ 31.12.2022 TARİHİNE KADAR SAĞLANMASI GEREKTİĞİ HUSUSLARI 24 ARALIK 2021 TARİHLİ VE 31699 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.