Hayrettin YILDIRIM

Federasyonumuzun 05 Haziran 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde Başkanlığa Hayrettin YILDIRIM seçilmiştir.

 

05 Haziran 2022 Pazar günü Ankara-Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda yapılan Federasyonumuzun 18. Olağan Genel Kurulunda bağlı odalarımızın başkan ve yöneticilerinin yüksek teveccühü ile Başkanlığa 542 oya karşılık 887 oy alarak Hayrettin YILDIRIM seçilmiştir.

Hayrettin Yıldırım Başkanlığındaki Federasyonumuzun Yönetim ve Denetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

YÖNETİM KURULU

Hayrettin YILDIRIM – Başkan

Muhittin DOĞAN – Başkan Vekili

Mustafa GEÇ – Başkan Vekili

Kemal ERÖZEL

Uğur TÜFEKCİ

Ahmet ÜLKE

Celal AÇIK

Ayhan KABAALİ

Zeki Murat BURU

Fehmi YILMAZ

Mehmet ÜNLÜGÜL

Emre MUTİ

Ahmet GICIR

 

DENETİM KURULU

Aziz DOĞRU – Başkan

Halil KAYAER

Ömer TOPUZ