Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tebliği Yürütmenin Durdurulması

Değerli Oda başkanlarım ve esnaf ve sanatkar arkadaşlarım,

14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na ilişkin tebliğ, Federasyonumuz üyesi oto sanatkarları ile motorlu aracı olan tüm vatandaşları ilgilendiren oldukça geniş bir konudur. Hem üyelerimizin ve hem de vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla tebliğin yürürlüğe girmesinden hemen sonra Federasyonumuz tarafından Danıştay 15.Daire nezdinde 02.07.2015 tarihinde YÜRÜTMEYİ DURDURMA davası açılmıştır. Bu dava, tebliğ hakkında açılan İLK DAVADIR.

Dava hakkında verilen kararın Federasyonumuza tebliği beklenilmiş olup, neticede iki adet YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı verilmiştir, bunların tam metni aşağıdaki gibidir.

1- 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na ilişkin tebliğe istinaden Federasyonumuz adına Danıştay 15. Dairesinde Hazine Müsteşarlığına karşı dava açılmış olup Tebliğ’in “B.4 Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı” başlıklı maddesinin (b) bendinde yer alan “veya trafik kurallarının ihlali” ibaresinin ve “Ek 1. Değer Hesaplaması” nın 2. Teminat Dışında Kalan Haller üst başlığının altındaki “Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar” şeklindeki 2.bendi ile “Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş, uzun süreli (bir yıl veya daha uzun) kiralık araçlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının %50’sini aşan talepler, test aracı, koleksiyon ve antika sayılan araçlardaki hasar sebebiyle yapılan değer kaybı talepleri” şeklindeki 6.bendin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

2- 14.05.2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına ilişkin tebliğe istinaden Madeni Eşya federasyonu adına  Danıştay 15. Dairesinde  Hazine Müsteşarlığına karşı dava açılmış olup“Ek 1. Değer Hesaplaması” nın 2. Teminat Dışında Kalan Haller üst başlığının altındaki “Ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın, vidalı parçalarda yapılan onarım/değişim ile giderilebilen hasarlar” şeklindeki 2.bendi ile ilgili diğer bentlerin YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR.

İlgili tüm esnaf ve sanatkarlarımız ile vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

 

Özcan SARAÇOĞLU

Başkan