FEDERASYONUMUZ 17. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

FEDERASYONUMUZ 17. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 42. maddesi gereğince Federasyonumuz 17. Dönem Olağan Genel Kurulu birinci toplantısı 27 Haziran 2018 Çarşamba Saat: 11.00’ da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi – Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle-ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Haziran 2018 Cumartesi Saat: 11.00’ da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi – Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle-ANKARA adresinde aşağıda yer alan gündeme göre yapılacaktır.

GÜNDEM

1) Açılış.

2) Başkanlık divanının teşekkülü.

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

6) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

7) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

8) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

9) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

10) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, tahmini bütçenin ve yönetim kurulu tekliflerinin görüşülmesi, kabulü veya reddi.

11) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

12) Kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımına, kiraya verilmesine, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması, Federasyon adına kayıtlı veya alınacak gayrimenkuller üzerine kat karşılığı ya da bütçe imkânları ile gerekli binaların yapılması/yaptırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi.

13) Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar vermek ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi.

14) Dilek ve temenniler.

15) Seçimler.

16) Kapanış.