Elektrik zammı hk.

Elektrik fiyatlarında yapılan yüksek orandaki zamların daha makul seviyeye çekilerek meskenlerde uygulanan kademeli tarife uygulamasının sanayi sitelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza da uygulanması amacıyla Federasyonumuz tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nezdinde girişimde bulunulmuştur.