Bağ-kur ve sigorta primlerinde indirim ve teşvik uygulanması hk.

Bağ-kur primlerinin daha makul bir seviyeye çekilmesi, esnaf ve sanatkarlarımızın yanlarında çalışan işçileri için ödedikleri sigorta primlerine uygulanan 5 puanlık ilave indirime ek 6 puan olarak uygulanan indirimin süresinin uzatılarak tüm yurt genelinde uygulanması ve esnaf ve sanatkarlarımızın işyerlerinde çalışan her bir sigortalı için günlük verilen asgari ücret desteğinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması suretiyle işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmesi ile ilgili uygulamanın 2021 yılında da destek tutarının artırılarak devam edilmesi için Federasyonumuz tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.