Bağ-Kur primlerinin gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın, tarih belirtilmeden, borçların baki kalması suretiyle ertelenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde Federasyonumuzca girişimce bulunulmuştur.

Bağ-Kur primlerinin gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın, tarih belirtilmeden, borçların baki kalması suretiyle ertelenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde Federasyonumuzca girişimce bulunulmuştur.