Nace Kodları Revizyonu

NACE KODLARI REVİZYONU

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince toplanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 2 no.lu Kararıyla “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenmiş ve liste halinde 21/05/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kurul kararı gereğince Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının esnaf ve sanatkâr meslek kolları ile eşleştirilmesi Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce yapılmış ve 21 Kasım 2016 tarihi itibariyle NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflaması uygulamasına başlanılmıştır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonun 24.04.2017 tarih ve 46 sayılı genelgesi ile NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonluğunda oluşturulan komisyon tarafından bu sınıflamayı kullanan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için her yıl düzenli olarak revize edilmekte olduğu bildirilmiştir. Genelge ekinde yer alan “NACE Rev.2 Altılı Sınıflamasının Güncellenmesi ile Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları” dokümanında revize edilmesini gerektiren NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Kodlarının dokümanın sonunda yer alan NACE Rev.2 Altılı Değişiklik Talep Formunun doldurularak en geç Ağustos ayı sonuna kadar Federasyonumuz aracılığıyla Konfederasyona bildirilmesi istenilmektedir.

Teşkilatımız için önem arz eden bu konu ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun -46- sayılı genelgesi ve “NACE Rev.2 Altılı Sınıflamasının Güncellenmesi ile Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları” aşağıda yer almaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

 

TESK -46- Sayılı Genelge İçin Tıklayınız…

NACE Rev.2 (Altılı) Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Dokümanı İçin Tıklayınız…