KUYUM TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDEN ESNAF VE SANATKARLAR MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ İLE DE TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN YETKİ BELGESİ ALABİLECEKLERDİR.

19 MART 2022 TARİHLİ VE 31783 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE USTALIK BELGESİ VEYA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNDEN BİRİNE SAHİP OLAN ESNAF VE SANATKARLAR 30/06/2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN YETKİ BAŞVURULARINDA BELGE ŞARTI ARANMAKSIZIN YETKİ BELGESİ ALABİLECEKLERDİR. USTALIK BELGESİ VEYA MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNDEN BİRİNİN 31/12/2022 TARİHİNE KADAR BİLGİ SİSTEMİNE AKTARILMAMASI VEYA TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM EDİLMEMESİ HALİNDE YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEKTİR.