E-Fatura hk.

E-Fatura kullanma zorunluluğunun vergi mükellefi olan kişilerde 5.000 TL, diğer müşterilerde ise 10.000 TL olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yapılması hususunda Federasyonumuz tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nezdinden girişimde bulunulmuştur.