Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2021/1 sayılı genelgesi.

Federasyonumuz tarafından yapılan girişimler neticesinde trafik hasar ödemelerinin doğrudan esnaf ve sanatkarlarımıza yapılmasının önü açılmıştır.

Federasyonumuz tarafından yapılan girişimler neticesinde; Trafik Hasar Ödemelerinde tazminat alacaklısı tarafından sigorta şirketine hitaben yazılan ve ödeme işleminin doğrudan hizmet sağlayıcısına yapılmasına dair talebin sigorta şirketine iletilmesi üzerine hizmet bedelinin doğrudan hizmet sağlayıcısına ödenmesi hususunda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara genelge gönderilmiştir.