Amacı

Madeni Eşya, metal ana sanayi, makina ve otomotiv yan sanayi sektörlerindeki esnaf ve sanatkarların mesleki en üst kuruluşu olan federasyonumuzun ülke genelinde kayıtlı 278 meslek odası ile birlikte yaklaşık 145.000 imalatçı üyesi bulunmaktadır.

Kendisine bağlı odaların mesleki yönden üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerinin temini yanında bir çok özel ve genel sorunlarıyla da ilgilenen federasyonumuz,  madeni eşya, metal ana sanayi, makina ve otomotiv yan sanayi sektörleri içinde bulunan ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki toplam 33 meslek dalında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların mesleki en üst kuruluşudur. Büyük bir bölümü imalat işiyle uğraşan üyelerimiz bu konumlarıyla ülkemiz katma değer ve istihdamına büyük oranlarda katkıda bulunmaktadırlar.

Onların imalat ve ticaretlerine çağımız gereği olarak elektronik ortamda arz-talep pazarı oluşturmak güncel sorun olarak görülmüş ve bunun giderilmesi için başlatılan çalışmalar gün geçtikçe, yenilenerek devam etmektedir.