AMACIMIZ

Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile faaliyetini sürdüren, madeni eşya, metal ana sanayi, makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerindeki esnaf ve sanatkarlar odalarının mesleki en üst kuruluşu olan Federasyonumuzun ülke genelinde kayıtlı 277 meslek odası ile birlikte 151.000′ den fazla esnaf ve sanatkar üyesi bulunmaktadır.

Kendisine bağlı odaların ve  üyelerinin mesleki yönden ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak ve çalışmalarını yurt ölçüsünde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerinin temini yanında bir çok özel ve genel sorunlarıyla da ilgilenen federasyonumuz,  madeni eşya, metal ana sanayi, makina ve otomotiv yan sanayi sektörleri içinde bulunan ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki toplam 33 meslek dalında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların mesleki en üst kuruluşudur. Büyük bir bölümü imalat işiyle uğraşan üyelerimiz bu konumlarıyla ülkemiz katma değer ve istihdamına büyük oranlarda katkıda bulunmaktadırlar.