Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy ve Başkan Yardımcısı Ali Ersoy makamında ziyaret edilmiştir.

Federasyonumuz tarafından yapılan girişimler neticesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından istihsal edilen “5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6 ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 2021/1 Sayılı Genelge” gereğince trafik hasar ödemelerinin esnaf ve sanatkârlarımıza yapılabilmesinin önü açılmış olmasına rağmen sigorta şirketlerinin esnaf ve sanatkârlarımıza hasar ödemeleri yapmamaları ve mağduriyetlerine sebebiyet vermeleri sebebiyle Federasyonumuz Başkanı Özcan Saraçoğlu ve Başkan Vekili Necdet Heppekcan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy ve Başkan Yardımcısı Ali Ersoy ile makamında görüşme yapmışlardır. Esnaf ve sanatkarlarımıza hasar ödemesi yapmayan sigorta şirketlerinin (https://www.turkiye.gov.tr/hm-sigortacilik-sikayet-basvuru-ve-takip) başvuru sayfası üzerinden veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi üzerine gerekli yaptırımların sigorta şirketlerine uygulanarak esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetlerinin giderileceği bildirilmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına ilgilerinden dolayı Kurum Başkanı Türker Gürsoy ve Başkan Yardımcısı Ali Ersoy’ a teşekkür ederiz.