Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Höbek Makamında Ziyaret Edildi.

Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Höbek Makamında Ziyaret Edildi.

Federasyonumuza bağlı ülke genelindeki meslek odalarına kayıtlı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarımızın sigorta şirketleri ile yaşadığı sorunlar ile ilgili Federasyonumuz Başkanı Özcan Saraçoğlu, Federasyonumuz Başkan Vekili Necdet Heppekcan, Federasyonumuz Genel Sekreteri Ersin Akkan, Balıkesir Umum Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Kuşçu, Balıkesir Umum Madeni Eşya Sanatkarları Odası Personeli Kazım Ermiş’ den oluşan heyet Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Höbek’ i makamında ziyaret etmiştir. Sigorta şirketlerinin anlaşmalı servislerinde hasar sahibinden almış oldukları temliknameye ödemeye yaparken, aynı durumda esnaf ve sanatkarlarımıza ödeme yapmaması, eksperlerin; sigorta şirketlerinden bağımsız hareket edememeleri sebebiyle ücretlerinin reasurans yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde oluşturulacak olan fondan almaları gerektiği ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62. Maddesi ile tespit edilerek yürürlüğe giren fiyat tarifelerine eksperlerin riayet etmemesi gibi çok önemli hususlarda istişareler yapılmıştır. Görüşme sonucunda Sigortacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Höbek özellikle temlikname hususunda gerekli işlemleri başlatacaklarını ve sorunlarımızın çözüme kavuşturulması amacıyla Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde reasürans birliği, sigorta şirketlerinin temsilcileri, esnaf ve sanatkarlarımız adına Federasyonumuzun katılacağı bir toplantı tertip edilebileceğini dile getirmiştir.