MESLEKİ İSTİŞARE EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Federasyonumuz  tarafından düzenlenen Mesleki İstişare Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 06 Kasım 2021 tarihinde Antalya’ da gerçekleştirilmiştir.

Federasyonumuza bağlı Oda Başkanları, Oda Yöneticileri ve Oda Genel Sekreterlerinin katılımı ile düzenlenen Mesleki İstişare Eğitim ve Değerlendirme Toplantısında Başkanımız Necdet Heppekcan tarafından Federasyonumuz çalışma programı hakkında sunum yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Ergün Ege tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) ile genel kurul toplantıları hakkında yapılan sunumun ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teşkilat Müdürü V. İsmail Özsu tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının çalışma usul ve esasları ile ilgili bilgi aktarımı yapılmıştır. Toplantının son bölümünde ise katılımcılara iş ve sosyal hayatta iletişim eğitimi verilmiştir.