Dosyalar

3 Sayılı Genelge (İstatistik Bilgi)

3 Sayılı Genelge (İstatistik Bilgi)

İtiraz ve Şikayet Prosedürü

İtiraz ve Şikayet Prosedürü

TMESF Montaj Tespit Raporu

TMESF Montaj Tespit Raporu

TURKAK Akreditasyon Sertifikası

TURKAK Akreditasyon Sertifikası

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

BTSB Yetkilendirme Yazısı

BTSB Yetkilendirme Yazısı

Egzoz Yetki Belgesi
Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

Kapsam Listesi

Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

22. Mesleki Eğitim Kurulu Karar Tutanağı

Proje

“Metal Sektörü Kobi’lerinde Verimli İstihdam İçin Yeni Vizyon”